Ku Saabsan

 

Soomaali

Macluumaadka iyo aqoonta oo la wadaagaa waxay aasaas u yihiin horumarka. Halkan mawsuucada biblograafiyada RAADRAAC waxa looga gol leeyahay in lagu uruuriyo dhammaan wixii qoraal ah ee ku saabsan daraasada Soomaalida iyo dhulkooda ( buug, maqaal, qoraal jaamacadeed (Master, PhD) khudabado shir aqooneed, maqal, muuqaal, iwm). Waa hawl iskaa-u-qabso ah, dadka oo dhamina kasoo qayb gali karaan.

Fadlan hadii aad danaynaysid in aad wax ku dartid, kusoo dir www.raadraac.org/soogudbi-qoraal/

Soogudbi Qoraal

English

Access to information is essential to progress. Literature on Somalis and their lands is scarce, which presents many challenges for Somali researchers and serious readers.

Where there is availability, the twin problems of discovering the relevant literature and accessing it present another hurdle. We intend to make it less daunting.

The aim of RAADRAAC is to find, collect, catalogue, and distribute information on literature (books, articles, university dissertations (Master,PhD), conference proceedings, audio, video, …) relating to Somalis and their lands.

It is a voluntary effort that is open for all who want to participate.

Records can be submitted through www.raadraac.org/soogudbi-qoraal/